Failliet gegaan: wat zijn je mogelijkheden en waar kun je heen met je schulden?

Posted on January 12, 2020Comments Off on Failliet gegaan: wat zijn je mogelijkheden en waar kun je heen met je schulden?

Het woord ‘failliet‘ verwijst naar een persoon of bedrijfseenheid die financieel insolvabel is geworden of geru├»neerd is. Personen die het zich niet kunnen veroorloven om hun rekeningen te betalen, wenden zich vaak tot het indienen van een faillissement. Dit kan al dan niet de beste manier zijn om uit de schulden te komen. Er moet zorgvuldig worden nagedacht over alle beschikbare schuldverlichtingsopties om te bepalen welke de minste schade aan uw kredietverleden zal toebrengen.

Maar weinig mensen kiezen ervoor om failliet te gaan

Weinig mensen kiezen ervoor om failliet te gaan. Niet alleen is het zorgelijk en stressvol, er zit ook een sociaal stigma aan vast. Mensen nemen u anders waar. Sommigen zullen medelijden met je hebben, terwijl anderen zullen denken dat je een mislukking bent. De kans is groot dat je denkt dat je een mislukking bent. Het maakt niet uit wat anderen denken, of zelfs wat je van jezelf denkt. In plaats daarvan richt je je op het bepalen van welk schuldverlichtingsplan het beste is en zet je je in om vooruit te komen.

Niet leren van gemaakte fouten

Hoewel het goed is om de gebeurtenissen die ervoor zorgden dat u failliet ging te herzien, zal het stilstaan bij fouten uit het verleden de situatie alleen maar vergroten. Als u geconfronteerd wordt met een faillissement als gevolg van werkloosheid of chronische ziekte heeft het geen zin om uzelf in elkaar te slaan. Als je begraven bent in de schulden van een creditcard vanwege frivole bestedingsgewoonten, is het tijd om jezelf in bedwang te houden.

Waar kun je naartoe om een gedegen beheer van je geld te krijgen?

Een goede plek om te worden opgeleid over het beheer van geld is door middel van krediet-adviesbureaus. De meeste bureaus rekenen een maandelijkse vergoeding. Non-profitbureaus baseren zich op een glijdende schaal die inkomsten en uitgaven berekent om te bepalen wat u zich kunt veroorloven om te betalen. Credit counseling kan persoonlijk, telefonisch of online plaatsvinden, waardoor het een hulpmiddel is voor iedereen die het nodig heeft.

Verschillende oplossingen

De adviseurs zouden schuldconsolidatie of schuldvereffening kunnen aanbevelen. De leningen van de consolidatie zijn gewoonlijk gereserveerd voor huiseigenaars met huisgelijkheid. Met behulp van hun huis als onderpand, beveiligen de debiteuren een tweede hypotheeklening of herfinancieren om contant geld te verkrijgen. De fondsen worden gebruikt om de schuldeisers te betalen. Leningen met eigen vermogen worden tegen een lagere rente berekend dan creditcards of ongedekte leningen. Deze optie is een goede keuze voor mensen met voldoende eigen vermogen en kredietwaardigheid.

Voor de schuldvereffening moet worden onderhandeld met de schuldeisers om de rente te verlagen of om de laattijdige kosten en boetes te elimineren. Afhankelijk van de omstandigheden en het verschuldigde bedrag kunnen bedrijven die zich bezighouden met schuldvereffening hun schulden soms halveren.

Een schulderenregeling

Schuldenregeling kan een goed alternatief zijn voor een faillissement, maar kan ernstige schade toebrengen aan de kredietscores. Mensen die failliet gaan hebben meestal geen uitzonderlijke kredietgeschiedenis, maar het is belangrijk om de gevolgen van deze schuldverminderingsoptie te begrijpen.

 

Er bestaan verschillende mogelijkheden om schulden te vereffenen. Ten eerste kunt u proberen om in uw eentje te onderhandelen met schuldeisers. Stel een redelijk aanbod samen en bepaal hoeveel u zich kunt veroorloven om vooraf te betalen. Geldmanagementdeskundigen raden aan om te vragen om een vermindering van 50 procent van de schuld en om ten minste 25 procent van dat bedrag vooraf aan te bieden.